10 grudnia 2023
fot. Daniel Sessler / unsplash.com

Jeśli chcesz znaleźć źródło

Tydzień 4 / dzień 19

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

J 21, 15-19

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?». Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczyńmy znak krzyża. Wzbudźmy intencję, prosząc, aby wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraźmy sobie scenę spotkania Jezusa z Piotrem.

Prośba o owoc: Prośmy w tej medytacji o przyjęcie miłości Jezusa, który wie o mnie wszystko.


1. Zmartwychwstały Jezus, spotykając się ze swoimi uczniami, nie pyta Piotra o wiarę, lecz o miłość. Piotr zapewne przypomina sobie, że wcześniej, ulegając lękowi, zaparł się swojego Mistrza. Jest świadom swoich upadków. Ale one nie stanowią przeszkody dla Jezusa. On pragnie odbudować relację miłości i pełnego zaufania w odniesieniu do Piotra. Spróbuję wyobrazić sobie siebie stojącego teraz przed Jezusem. Otrzymałem od Niego tyle dobra, jednak nie zawsze potrafiłem być wierny. Jezus zna moje życiowe błędy i grzechy, wie, na co mnie stać. Mimo to pragnie mnie znów włączyć we wspólnotę miłości z Nim. Pyta mnie nie o moją wiarę, lecz o moją miłość do Niego. Co Mu teraz odpowiem?

2. Jezus wybiera grzesznika, by stał się narzędziem w ręku Boga. Wzywa Piotra do pójścia za Nim i powierza mu zadanie. Piotr także musi wybrać. Wie, na jakie niewierności go stać. Mimo to gotów jest przyjąć konsekwencje wyboru Jezusa. Upadek pozwolił mu przylgnąć do Jezusa jeszcze mocniej. Dziś Jezus otwiera przede mną perspektywę trudnej służby. Chce uczyć mnie tego, czym jest miłość w praktyce. Pragnie, abym podejmował z Nim współpracę, by świat stawał się bardziej Królestwem Bożym. Każdy człowiek jest mu drogi. Jezus mówi do mnie: „Pójdź za Mną”, „Paś owce moje”. Czy jestem gotów przyjąć Jego zaproszenia do współpracy? Czy coś mnie wstrzymuje?


Rozmowa końcowa: Zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy Ojcze nasz.