10 grudnia 2023
fot. Daniel Sessler / unsplash.com

Jeśli chcesz znaleźć źródło

Tydzień 3 / dzień 14

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mk 2, 1-12

Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?». Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczyńmy znak krzyża. Wzbudźmy intencję, prosząc, aby wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraźmy sobie człowieka uzdrowionego dzięki wierze jego przyjaciół.

Prośba o owoc: Prośmy w tej medytacji o wiarę w Jezusa, który ma moc uleczyć nasze wnętrze.


1. Tłum otaczający Jezusa utrudniał dojście do Niego. Chcąc pomóc sparaliżowanemu człowiekowi, czterej mężczyźni wykazali się sprytem i spuścili go przez otwór w dachu. Ważne było, aby chory znalazł się przy Jezusie. Wierzyli, że może go uzdrowić. Troska o drugiego człowieka połączona z naszą wiarą może działać cuda. Pomoc w dojściu do Jezusa często jest potrzebna. Liczy się nasze zaangażowanie, także modlitewne.

Czy w moim otoczeniu jest ktoś, komu należałoby ułatwić spotkanie z Jezusem?

2. Bardzo nie podobało się ludziom, że Jezus nie uzdrowił paralityka. Zszokowały ich słowa o przebaczeniu mu grzechów. Jezus wyjaśnia, że samo uzdrowienie fizyczne nie wystarcza. To, co najważniejsze, dzieje się we wnętrzu człowieka i znane jest tylko jednemu Bogu. Człowiek jest integralny, zatem chodzi o uzdrowienie duszy i ciała. W związku z tym pierwsze słowa Jezusa dotyczą przebaczenia. Misją Jezusa nie jest uzdrowienie wszystkich chorych. Jezus przyszedł szukać grzeszników, aby uwierzyli, że Bóg nie tylko zawsze jest gotów im przebaczyć, lecz także uzdrowić i odnowić ich życie.

Jakiego uzdrowienia pragnę dla siebie samego?

3. Jezus pomaga zrozumieć, że Jego słowa pociągają za sobą skutki. Słowa: „odpuszczają ci się twoje grzechy” nie pozwalają poznać, co stało się w duszy chorego. Rozkazuje więc paralitykowi: „Wstań i chodź”. Wszyscy zobaczyli, że odzyskał zdrowie. Moc Jezusa nad duszą i ciałem paralityka została rozpoznana zmysłami. Obecni przekonali się, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. W każdym z nas istnieją bariery, które mogą blokować Bożą miłość, przebaczenie, uzdrowienie. Potrzebujemy żywej wiary, wprowadzonej w działanie, opartej na zaufaniu Bogu.

Czy polegam na Bogu? Czy mam przeświadczenie, że Bóg chce i jest w stanie obrócić wszystkie sprawy ku dobremu w moim życiu?


Rozmowa końcowa: Zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy Ojcze nasz.