10 grudnia 2023
fot. Daniel Sessler / unsplash.com

Jeśli chcesz znaleźć źródło

Tydzień 3 / dzień 11

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Ga 5, 13-15

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczyńmy znak krzyża. Wzbudźmy intencję, prosząc, aby wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraźmy sobie człowieka skupionego na sobie i swoich pretensjach.

Prośba o owoc: Prośmy w tej medytacji, abyśmy odkryli w sobie zdolność do nawiązywania relacji.


1. Bóg stworzył człowieka wolnym. Obdarzył go wolnością wyboru. Człowiek może niszczyć swoje życie lub je budować. Może iść za pięknem i miłością albo wybrać nienawiść i przemoc. Świat, w którym żyjemy, poddaje nas różnego rodzaju naciskom. Pod ich wpływem zaczynamy działać „z musu” a nie „z serca”. Kiedy kształtujemy swoje życie, dokonujemy wyborów pod przymusem, dusimy w sobie potrzebę miłości. A przecież zdolność do miłości, do dawania siebie może zrodzić się tylko w wolnym sercu.

Czy dostrzegam w sobie zdolność miłowania? Czy wierzę, że potrafię przyjmować przyjaźń i obdarzać przyjaźnią?

2. Drogą do prawdziwej wolności jest służenie innym. Tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie człowiek jest istotą wolną. Wezwanie „miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” ukazuje, jak budować prawdziwą wolność. Różne formy zniewolenia ukrywają się pod pozorami wolności. Zachęta „Róbta, co chceta” propaguje wolność niczym nieograniczoną. Ulegając jej, człowiek swoim zachciankom podporządkowuje wolność innych, którzy muszą robić to, co on chce. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i miłości.

Jakie skojarzenia budzi we mnie wezwanie: „Służcie sobie wzajemnie”?

3. Największym zniewoleniem jest zniewolenie duchowe. Odejście od Boga zabija w człowieku miłość, prowadzi do waśni, podziałów, niszczy życie ludzi. Ale źródłem dobra i miłości jest tylko Bóg. Wolność nie polega na odrzuceniu Bożego Prawa. To Bóg, Jego wola i przykazania są gwarancją wolności. Wolność człowieka i Prawo Boże nie są ze sobą sprzeczne. Podstawowe prawo wolności wypełnia się w nakazie: „Będziesz miłował bliźniego”.


Rozmowa końcowa: Zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy Ojcze nasz.