25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 2 / dzień 9

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Ps 103, 1-14

[…] Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie ojca lub matkę przytulających z miłością swoje małe dziecko.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o serce pełne wdzięczności za Boże miłosierdzie.


1. Bóg zna całą prawdę o nas. Nie ma złudzeń, nie jest naiwny. Widzi zło, którego się dopuszczamy. Ale to nie zmienia Jego miłości do ludzi. Do mnie. Pragnie przebaczyć mi tak, jak się przebacza ukochanemu dziecku. Czy zechcę przyjąć Jego miłość, która objawia się właśnie w taki sposób?

2. Żeby zapragnąć przebaczenia, trzeba najpierw stanąć w prawdzie o sobie samym. A to nie jest łatwe. Trudno jest uznać swoją winę, a psalmista wprost mówi o grzechu, występkach, nazywa nas prochem, ostrzega przed zgubą. Sami przecież nie damy rady. Trzeba jednak uznać tę swoją niemoc, by szukać pomocy. By tę pomoc i ratunek przyjąć, gdy są nam ofiarowywane.

3. Bóg chce przyjść do nas z nieskończonymi darami. Przychodzi każdego dnia. Ode mnie zależy, czy je w ogóle zauważę. Czy je uznam za godne uwagi. I czy odpowiem miłością na miłość, błogosławieństwem na błogosławieństwo.


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.