25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 2 / dzień 8

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mt 25, 31-46

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: `Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie`.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: `Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?`. A Król im odpowie: `Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili`. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: `Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.`
Wówczas zapytają i ci: `Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?`. Wtedy odpowie im: `Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili`. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Jezusa na tronie, w pełni królewskiej chwały.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o to, by ujrzeć, gdzie wybieram miłość w codziennym życiu, a gdzie jej jeszcze brak.


1. Jezus kreśli przed nami obraz symbolicznie przedstawiający czas po naszej śmierci. To dwie możliwości, dwie drogi, tu obrazowo ukazane jako strony Bożego tronu. Czy zdarza mi się patrzeć z takiej perspektywy na swoje życie?

2. To będzie czas pozbawiony zasłon i kłamstwa. Staniemy w prawdzie o tym, jakie były nasze wybory w codziennym życiu, co stawialiśmy na pierwszym miejscu. A ja? Komu i czemu poświęcam teraz swój czas i wysiłek?

3. Jezus mówi o bardzo prostych rzeczach, dostępnych każdemu człowiekowi, każdego dnia. W Jego królewskiej przemowie jest pytanie o miłość lub jej brak. I nie jest tu ważne, czy zdecydowaliśmy się na zło, czy zasklepieni w egoizmie zrezygnowaliśmy z czynienia dobra. Królestwo, które Bóg pragnie nam ofiarować, to królestwo miłości i nie da się tam wejść inną drogą. A miłość zawsze objawia się w konkrecie życia.


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.