25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 1 / dzień 5

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Ez 34, 11-16

Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie pasterza pasącego owce na rozległych łąkach.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o dostrzeżenie ogromnej troski Boga o mnie i o każdego człowieka.


1. Bóg porównuje siebie do pasterza. On sam troszczy się o każdą owieczkę – o każdego człowieka. Ludzie nie są dla Niego stadem, tłumem czy anonimową zbiorowością. Traktuje każdego indywidualnie, troszczy się o każdego z osobna. Każdy człowiek jest dla Niego kimś ważnym, jedynym, niepowtarzalnym.

2. Bóg widzi, jak w naszym życiu oddalamy się od Niego, gubimy się, czasami schodzimy na manowce. Nieraz to odejście od drogi życia ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi w mrok i ciemność, niekiedy aż do zatracania ludzkiej godności. Bóg robi wówczas wszystko, aby odzyskać i uratować człowieka. Sprowadza go z miejsc mrocznych. Uwalnia go z sytuacji beznadziejnych i przywraca jego człowieczeństwo.

3. Bóg troszczy się o zagubionych i zabłąkanych, poranionych, chorych i pokaleczonych. Ale ochrania także mocnych. Zależy Mu tak samo na tych, którzy cały czas trwają przy Nim, jak i na tych, którzy pobłądzili. Wszystkich gromadzi razem. Chce odbudowywać nadszarpnięte lub zerwane więzi. W czym widzę konkretne przejawy troski Boga o mnie?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.