25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 1 / dzień 1

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Wj 3, 1-5

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?». Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!». On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Mojżesza, który z zaciekawieniem zbliża się do płonącego krzewu.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o otwarcie serca i umysłu na dar tych rekolekcji.


1. Mojżesz pasie owce, wykonuje swoją zwykłą pracę. Pewnego razu zauważa płonący krzew. Jest zaintrygowany, bo krzew płonie, ale się nie spala. Odważnie podchodzi jeszcze bliżej i słyszy, jak Bóg woła go po imieniu. W takich okolicznościach, pośród codziennych obowiązków Bóg nawiązuje kontakt z Mojżeszem. Czy jest we mnie zaciekawienie, uważność na to wszystko, co obecnie dzieje się w moim życiu? Czy wierzę, że w codzienności mogę spotkać Boga?

2. Teraz mam możliwość zatrzymać się w pędzie swoich zajęć i obowiązków. Bóg mówi do mnie: zdejmij sandały z nóg. On pragnie, abym stanął przed Nim w prostocie, boso, bez masek, bez udawania. Bym odrzucił wszystko, co stanowi moje zabezpieczenie. Bóg na mnie czeka, pragnie się spotkać ze mną. Czy mam obawy dotyczące takiego spotkania? Tych rekolekcji?

3. Rekolekcje są czasem szczególnego działania łaski Bożej, są świętym czasem. Bóg chce, abym odważnie wyszedł na pustynię w swoim codziennym życiu, jak Mojżesz. On będzie mnie wołał po imieniu. Pragnie, abym usłyszał Jego wołanie i stworzył warunki do słuchania. Jakie mam pragnienia związane z tym świętym czasem rekolekcji?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.