25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 4 / dzień 19

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Dz 2, 14-18. 21-24a

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:
W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy – sny.
Nawet na niewolników i niewolnice moje
wyleję w owych dniach Ducha mego,
i będą prorokowali. […]
Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony.
Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim […]».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Piotra przemawiającego z mocą do zgromadzonych.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o otwarcie na moc Ducha Świętego.


1. W pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa radosne Święto Tygodni do Jerozolimy – jak co roku – ściągnęli pobożni Żydzi z różnych krajów. Są tu też uczniowie Jezusa. Zebrali się w Wieczerniku, by trwać na modlitwie. Jezus dał im obietnicę Pocieszyciela. Ta obietnica właśnie się spełniła. Otrzymali Ducha Świętego i zaczęli głośno, w różnych językach, wysławiać wielkie dzieła Boże. Zdumiało to świadków tego wydarzenia.

2. Piotr publicznie zabiera głos. Ten Piotr, który niedawno trzykrotnie zaparł się Pana, jednak potem przyjął od Zmartwychwstałego misję prowadzenia Wspólnoty – rodzącego się właśnie Kościoła. Teraz, napełniony Duchem Świętym, wyjaśnia zebranym, co się stało. Nie boi się głosić trudnej prawdy. Mówi im, że przyczynili się do niesprawiedliwej śmierci Jezusa. Oznajmia z mocą rzecz dotychczas niewyobrażalną: Bóg pokonał śmierć! Wszyscy, także my – przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa – zostaliśmy zbawieni.

3. Piotr ogłasza również, że obietnica Ducha Świętego jest dla wszystkich ludzi. On zstąpi na każdego, kto będzie o Niego prosić, niezależnie od płci, wieku, statusu społecznego… Czy proszę o dar Ducha Świętego? Czy otwieram się na Jego działanie?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.