25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 4 / dzień 17

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Łk 23, 39-46

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Jezusa na Krzyżu.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o łaskę wniknięcia w tajemnicę Bożej miłości do każdego człowieka.


1. Na szczycie Golgoty stoją trzy krzyże. Pośrodku ukrzyżowany jest Jezus Chrystus, a po obu Jego stronach – dwaj przestępcy. Jeden z nich szydzi z Jezusa, kwestionuje Jego mesjańską tożsamość. Także w ostatnich chwilach przed śmiercią nie oszczędzono Bogu-Człowiekowi poniżenia i wyśmiania.

2. Drugi przestępca uznaje prawdę o złu, którego się dopuścił, i przyjmuje wydany na siebie wyrok. Broni Jezusa i wyznaje wiarę w Bożego Syna. Jezus zapewnia go, że razem wejdą do Jego Królestwa. Nawet upokorzony, przybity do krzyża Jezus-Król ma władzę przeprowadzenia człowieka do wieczności.

3. Około południa Jezus wydaje ostatnie tchnienie. Na śmierć Boga-Człowieka świat stworzony odpowiada zaćmieniem słońca i drżeniem ziemi. W świątyni rozdziera się zasłona oddzielająca Miejsce Święte od Najświętszego. Te znaki wskazują, że w świecie materialnym i duchowym dokonuje się radykalna przemiana. Wykonało się! Jezus powierza swojego ducha w ręce Ojca. Tak czynił przez całe swoje życie – oddawał je w ręce Ojca.

4. Stanę przed Miłością umierającą na Krzyżu i poproszę, bym mógł wniknąć w Jej tajemnicę.


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.