25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 4 / dzień 16

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

J 18, 33-37

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?». Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?». Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?». Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?». Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Jezusa przed Piłatem.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o łaskę głębszego zrozumienia, na czym polega panowanie Boga.


1. Jezus, oskarżony o nazwanie siebie królem żydowskim, zostaje zaprowadzony przed Najwyższą Radę. To pozory sprawiedliwego procesu, spektakl manipulacji prawdami wiary, prawem i nastrojami tłumu. Wyrok już zapadł: Jezus ma być zgładzony. Tak zdecydowali arcykapłani, którzy w imię obrony wiary w Jedynego Boga postanawiają zabić Jego Syna. Muszą jednak przedstawić sprawę Jezusa prefektowi Judei.

2. Jezus staje przed Piłatem, który pyta Go, czy przyznaje się do winy. W odpowiedzi Jezus wyjaśnia cel i sens swojej misji. Wie, że czeka Go męka i haniebna śmierć na krzyżu, ale z całą mocą przyznaje, że jest Królem, a Jego celem jest ustanowienie Królestwa. Rządzi się ono jednak zupełnie innymi prawami niż królestwa tworzone przez ludzi. Jest przestrzenią sprawiedliwości, prawdy i pokoju. Jezus nie potrzebuje pieniędzy, wojska i broni, nie gromadzi wokół siebie ważnych i wpływowych ludzi. Jego królewska misja polega na głoszeniu – słowem i czynem, całym życiem – prawdy o Ojcu. W Jego panowaniu nie ma przemocy. W Królestwie Jezusa można doświadczyć uzdrowienia, wyzwolenia od zła, przebaczenia, miłosierdzia, nadziei, troski o ludzi zepchniętych na margines społeczeństwa…

3. Czy wierzę, że Jezus jest Królem moim i całego świata?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.