25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 3 / dzień 15

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

J 10, 7-15. 17-18

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. […]
 
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie owce i czuwającego nad nimi pasterza.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o poznanie całym sercem Jezusa, Dobrego Pasterza.


1. W dzisiejszym świecie łatwo jest zgubić cel życia, samodzielność myślenia i swoją prawdziwą tożsamość. Tak często szukamy kolorowej, efektownej, wirtualnej alternatywy dla trudnej lub po prostu szarej codzienności. I tak łatwo ją znaleźć, tak mocno jest nam podsuwana. Złodziej z Ewangelii może mamić obietnicami. Jednak nie stanie w naszej obronie, gdy się pogubimy, wpadniemy w poważne kłopoty. W końcu to jego cel.

2. Tylko Jezus daje nam życie prawdziwe, w wolności i pełni. On troszczy się o każdego z nas jak dobry pasterz o swoje owce. Dobrze je zna, wie, która potrzebuje opatrzenia ran, wyplątania z cierni, a którą trzeba tylko nakarmić i strzec przed zagrożeniem. A czy ja równie dobrze znam Dobrego Pasterza? Czy potrafię rozpoznać Jego głos?

3. Mimo znaków i cudów pokazujących wielką troskę Jezusa o każdego człowieka, byli ludzie, którzy nie chcieli przyjąć Jego nauczania, chcieli się Go pozbyć. Jezus był dla nich niewygodny. Dziś jest tak samo niewygodny dla tych, którzy chcieliby nami manipulować, wykorzystać nas, zniszczyć. Jezusowi tak bardzo zależy na nas, że oddaje swoje życie, by nas uratować, byśmy mogli żyć obiecaną pełnią życia.


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.