25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 3 / dzień 12

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mt 4, 1-11

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Jezusa na pustyni.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o odważny wybór drogi Jezusa


1. Po chrzcie w Jordanie Jezus, napełniony mocą Ducha Świętego, udaje się na pustynię, aby przygotować się do wypełnienia swojej misji. Tam spotyka nieprzyjaciela. Przyjrzyjmy się, do czego namawia szatan, a co wybiera Jezus. Spróbujmy dostrzec, jak szatańskie propozycje układają się w pewien wzór życiowej drogi i jak Jezus ukazuje nam całkowicie inną wizję stylu życia.

2. Pierwsza propozycja dotyczy posiadania dóbr materialnych, gromadzenia zabezpieczeń. Nieprzyjaciel chce wmówić, że konieczne jest zaspokojenie wszystkich naszych potrzeb, nawet tych sztucznie wywołanych: musisz mieć lepszy samochód, telefon… Bez tego nie będziesz szczęśliwy. Druga propozycja dotyczy pragnienia bycia zauważonym, podziwianym przez ludzi. Kusiciel sugeruje, że tylko wtedy mam jakąś wartość, gdy inni mnie dostrzegają. Trzecia propozycja to chęć panowania nad innymi. I wmówione przekonanie, że wszystko mogę i nikogo nie potrzebuję.

3. Nieprzyjaciel uderza w naszą tożsamość umiłowanych dzieci Bożych. Jeżeli naprawdę wierzę, że jestem dzieckiem Boga i ufam Mu, to nie muszę gromadzić zabezpieczeń, bo On się o mnie zatroszczy. Nie muszę zabiegać o akceptację i uznanie u ludzi ani wystawiać na próbę Jego miłości. Wiem też, że o własnych siłach niewiele mogę, ale z Bogiem – mogę wszystko!

4. Jezus odrzuca propozycje szatana. Jego droga wypełnienia misji jest całkowicie inna. Te dwie drogi – Jezusa i szatana – stoją przed nami. Każdego dnia, mniej lub bardziej świadomie, dokonujemy wyboru. Czas rekolekcji to dobry moment, żeby przyjrzeć się, czy idę do Boga, za Jezusem, czy też oddalam się, zmierzając do królestwa kłamstwa i śmierci. Trzeciej drogi nie ma.


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.