25 sierpnia 2023
fot. Geoff Gill, pixabay.com / grafika: JH

Odwagi! Jam zwyciężył świat

Tydzień 3 / dzień 11

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

J 1, 43-51

Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?». Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!». Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?». Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!». Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie spotkanie Jezusa z Natanaelem.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o otwarcie serca na zaproszenie Jezusa.


1. Na początku swojej publicznej działalności Jezus powołuje uczniów, zaprasza ich do włączenia się w Jego misję. Jedni – jak Filip – odpowiadają na to zaproszenie z radością i natychmiast idą za Nim, inni potrzebują więcej czasu, dodatkowych potwierdzeń, nawet znaków. Natanaelowi nie wystarczyło zapewnienie Filipa, że spotkał Mesjasza. Dopiero doświadczenie spotkania z Jezusem radykalnie zmieniło jego postawę.

2. Jezus znał Natanaela, choć on jeszcze nie znał Jezusa. Nie wiemy, co wydarzyło się pod drzewem figowym. Może dostał odpowiedź na jakieś pytanie, zadane w ciszy serca, które tylko Bóg mógł usłyszeć. Znamy tylko entuzjastyczne wyznanie Natanaela: Ty jesteś Synem Bożym!

3. Bóg zna nasze serca, nie tylko słabości i grzechy, ale też nasze dobre pragnienia, tęsknoty i obawy. Każdy z nas jest zaproszony przez Jezusa, aby wraz z Nim budować Królestwo Boże. On czeka na moją odpowiedź, czy chcę pójść za Nim. Nie zniechęca się moimi obawami ani niepewnością, ale pokazuje, że zna mnie lepiej niż ja sam siebie, ufa mi. Obiecuje, że na tej drodze zobaczę wielkie Boże dzieła. Jaka jest moja decyzja?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.