1 sierpnia 2023
fot. Clay Banks / unsplash.com

Radość codzienności

Tydzień 4 / Radość działania / dzień 20

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Łaska Boga: 2 Kor 9, 6-10

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać. Następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie pole gotowe pod zasiew. Zobacz idącego przez nie człowieka, który sieje. Spróbuj zauważyć jak najwięcej szczegółów: jaka jest pogoda, jak wygląda pole, cała okolica, jak wygląda człowiek, który sieje? Jaka jest jego motywacja do działania? Jak może się czuć? Ile ma ziarna do wysiania? Co sieje? Jak to robi? Obserwuj to przez chwilę.

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o radość z działania.


1. „[…] kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.” Chyba każdy z nas ma doświadczenie sytuacji potwierdzających prawdziwość tego stwierdzenia św. Pawła. Im więcej hojności, wysiłku, serca, miłości w coś włożysz, tym większy owoc to przynosi i daje większą radość. Jeśli podchodzisz do czegoś ze skąpstwem, wyrachowaniem, niechęcią, to nawet gdy zostanie osiągnięty cel, efekt jest mizerny, nie karmi, nie cieszy za bardzo. Które z wykonywanych przez Ciebie obowiązków i życiowych aktywności wynikają z hojności, a co ma związek ze skąpstwem? Jakie odczucia towarzyszą Ci, gdy dajesz coś innym, gdy dzielisz się tym, co masz? Jaką rolę w Twoim życiu pełni dawanie dóbr materialnych, ale też dostrzeganie i wspieranie drugiego człowieka, dawanie siebie innym?

2. „[…] tak, jak mu nakazuje jego własne serce […]” Wiele decyzji podejmujemy z myślą o tym, jak będą widziane przez innych. Sporo rzeczy mówimy lub nie mówimy, czując na sobie presję otoczenia. Prawdziwa radość oraz wolność mogą się jednak pojawić dopiero wówczas, gdy będziemy w zgodzie ze sobą; gdy będziemy postępować tak, jak podpowiadają nam serce i sumienie, nie żałując niczego i nie czując się przymuszonym. Bóg obdarzył nas wolnością, pragnie, abyśmy byli wolni wewnętrznie we wszystkim, co robimy. W jakim stopniu jesteś wolny w swoich decyzjach? Co Cię zniewala? Na ile jesteś wierny swojemu sercu, sumieniu? Podążasz za nimi czy może zgubiłeś z nimi kontakt i co innego przejęło kontrolę nad Twoim życiem?

3. „[…] byście […] bogaci byli […]” Bóg pragnie nas obdarzać niezliczonymi dobrami, Jego miłość jest przeogromna i wykracza daleko poza nasze wyobrażenia. Na drodze życia Bóg wspiera nas w tym, co czynimy dobrego. Obdarza nas umiejętnościami, stwarza okoliczności, posyła ludzi, dzięki czemu możemy siać hojniej, żyć bardziej, dawać więcej bez lęku i w wolności. Czy ufasz Bogu, że nieustannie troszczy się o Ciebie? Jakie otrzymane od Boga dary dostrzegasz w swoim życiu? Jak je wykorzystujesz? Dzielisz się nimi, czynisz dobre uczynki, czy może leżą one zapomniane i się marnują?


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.