30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 2 / Wierzę w święty Kościół / dzień 9

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który jest świętym Kościołem grzesznych ludzi: Łk 15, 3-7

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: ‘Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła’. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie liczne stado owiec i opiekującego się nimi pasterza. Przypatrz się jego postawie wobec owiec. Zobacz, jak je dogląda, pielęgnuje. Dostrzegając odchodzącą owcę, rusza za nią, by ją przyprowadzić z powrotem.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę radości z każdego swojego powrotu do Boga i Kościoła.


1. „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich […] nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?” Stado owiec to Kościół, którego pasterzem jest Jezus Chrystus. Owca to Ty, ja, sąsiad, nieznajomy z ławki. Jezus troszczy się o każdego z nas, również o Ciebie. Przypatrz się sobie z uwagą. Czy czasem nie uciekasz od stada? Może tkwisz w jakimś grzechu, przywiązaniu i stopniowo oddalasz się od Pasterza? Jezus nie zostawia Cię samego, idzie za Tobą, szuka Cię, bo troszczy się o Ciebie. On Cię kocha. Jakie to uczucie być kochanym przez samego Jezusa?

2. „A gdy znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu […]” Chrystus, gdy Cię znajdzie, a Ty pozwolisz się znaleźć, cieszy się, bierze na swoje ramiona, bo nie może zostawić Cię samego. Jego miłość do Ciebie nie pozwala Mu na to. On chce być z Tobą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, ile zła popełniłeś, ile ran zadałeś Jemu i sobie – On już Ci przebaczył. Zabiera Cię do domu: wspólnoty, którą jest Kościół. Tu jest Twoje miejsce – pośród innych takich jak Ty. Tu jesteś bezpieczny. Czy pozwolisz Jezusowi zabrać się do domu?

3. „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.” Jezus cieszy się ze wszystkich Twoich powrotów. Dobrze wie, ile one Cię kosztują. Jezus swoją radość dzieli z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym oraz wspólnotą zbawionych w niebie (tak! w niebie radość większa jest z jednego nawróconego), ale również pragnie tę radość dzielić z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi. Dlatego zachęca nas: „cieszcie się ze mną”. Jaka jest Twoja odpowiedź na zaproszenie Jezusa do wspólnej radości?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co dotknęło Cię na tej modlitwie. Możesz dziękować, prosić, przepraszać, mówić o tym, co było trudne i o tym, co Cię ucieszyło. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.