30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 2 / Wierzę w święty Kościół / konferencja 2

oprac. Justyna Telicka

WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ – posłuchaj konferencji


wersja wideo: