30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 1 / Wierzę w jeden Kościół / dzień 5

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który jest ożywiany przez jednego Ducha: Ef 4, 1-6

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Zobacz wspólnotę ludzi trwającą razem na modlitwie – w ciszy, w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę pragnienia bycia w jedności z całym Kościołem.


1. „[…] abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani […]” Bóg Ciebie zapragnął i dlatego Cię stworzył. Życie każdego na tym świecie ma sens. Bóg zaprasza Cię do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego. Czy czujesz się wezwany? Czy rozpoznałeś już swoje powołanie i swoje miejsce w Kościele?

2. „[…] z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.” W świecie, w Kościele jesteśmy bardzo różni. Czasem tak odmienni, że trudno się porozumieć. Tworzą się podziały, niełatwo zrozumieć racje drugiej strony. Bóg chciał, aby Kościół był jeden, niepodzielny. Dlatego posyła nam Ducha Świętego, który jest obecny we wspólnocie Kościoła i ma moc obdarzać nas łaską pokoju i jedności. Co pomaga Ci trwać w Kościele? Którą z tych łask dostrzegasz w sobie, a której Ci brakuje? O co chciałbyś poprosić Jezusa, by bardziej budować Kościół?

3. „Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Tworzymy wspólnotę braci i sióstr. Bóg pragnie udzielać nam swego Ducha i prowadzić nas razem w jednym kierunku. Chce nas coraz bardziej do siebie przyciągać. Gdzie dostrzegasz Boga w codzienności? Czy widzisz Go w drugim człowieku, we wspólnocie Kościoła? Poproś Jezusa, abyś dostrzegał Go tam, gdzie jeszcze trudno jest Ci Go zobaczyć.


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, co Ci pokazał, do czego Cię zaprosił. Podziękuj Mu za to. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.