30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 1 / Wierzę w jeden Kościół / dzień 3

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który rodzi się z jednego chrztu: Ga 3, 27-29

Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie swój własny chrzest. Przywołaj te wszystkie fakty, o których wiesz z dokumentów, wspomnień, fotografii. Być może już nie byłeś wtedy niemowlęciem i pamiętasz ten dzień. Zamknij oczy… i zostań bohaterem swojego własnego chrztu.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę zrozumienia, w co zostałem włączony dzięki sakramentowi chrztu świętego.


1. „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.” Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego, ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem jego przynależności do Chrystusa (KKK 1272). Jakie uczucia wywołuje w Tobie stwierdzenie, że jesteś zaproszony, aby upodabniać się do Chrystusa? Co ono dla Ciebie oznacza? Czy masz takie pragnienie, czy może uważasz, że to przesada i zbytni radykalizm? W jaki sposób osoba świecka w swoim powołaniu może być zaproszona do stawania się Chrystusem? Może to zadanie tylko dla księży i osób konsekrowanych?

2. „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.” Chrzest czyni nas członkami Ciała Chrystusa i włącza w Kościół. Ze źródeł chrzcielnych rodzi się jedyny Lud Boży Nowego Przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, kultur, ras i płci (KKK 1267). Jak przyjmujesz twierdzenie, że poprzez chrzest święty wszyscy ochrzczeni są Twoimi braćmi i siostrami w Chrystusie i żadne spory, podziały, różnice między nami tego nie zmienią.

3. „Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.” Chrystus dzieli się z nami wszystkim – swoją miłością, łaską, sakramentami i życiem wiecznym. Kieruje do nas swoją miłość i nie odwołuje jej z powodu naszych grzechów czy potknięć. Dzięki sakramentowi chrztu świętego, włączeni w Chrystusowy Kościół, tworzymy jego Mistyczne Ciało. I to jest prawda, która odnosi się do wszystkich ochrzczonych. Także tych, których nie lubimy, z którymi jesteśmy w konflikcie, którzy wyrządzili nam krzywdę, z którymi w Kościele nam nie po drodze. Co dla Ciebie znaczy być dziedzicem? Jaką zmianę w Twoim życiu może przynieść świadomość, że Kościół tworzą wszyscy ochrzczeni, Twoje siostry i Twoi bracia?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o swoim sakramencie chrztu świętego. Opowiedz, co dla Ciebie jest trudne, jakie masz wątpliwości. Opowiedz także o radości i wdzięczności za włączenie w Chrystusowy Kościół. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.