30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 1 / Wierzę w jeden Kościół / dzień 2

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który wyznaje jedną wiarę: Mt 16, 13-17

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie uczniów rozmawiających z Jezusem, np. podczas wspólnego posiłku albo wspólnej drogi.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę wiary w jeden Kościół, który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy.


1. „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” Ludzie mają różne opinie o Jezusie, myślą o Nim w różny sposób. Zapewne jest tak także w Twojej rodzinie, wśród znajomych, w środowisku pracy. Przywołaj te rozmaite zdania, powiedz Jezusowi, co o Nim sądzą ludzie z Twojego otoczenia.

2. „A wy za kogo Mnie uważacie?” Prawdopodobnie wielokrotnie mierzyłeś się już z tym pytaniem Jezusa, ale jest ono naprawdę kluczowe dla naszej wiary. Dziś Jezus zadaje Ci je po raz kolejny: za kogo Mnie uważasz? Kim Jestem dla Ciebie? Co o Mnie sądzisz? Odpowiedz Mu szczerze, tak jak podpowiada Ci serce.

3. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.” W dialogu z Piotrem Jezus podkreśla, że dojście do prawdy i uznanie Go za Syna Bożego nie może dokonać się na drodze poznania tylko naturalnego. Wiara jest łaską. W IV wieku, podczas dwóch pierwszych soborów powszechnych, w odpowiedzi na pojawiające się herezje, Kościół doprecyzował, w jakiego Boga wierzy — ta treść naszej wiary zawarta jest w wypowiadanym co niedzielę i w każdą uroczystość Credo, czyli nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary. Co ciekawe, treść ta jest wspólna wszystkim wielkim Kościołom Wschodu i Zachodu. Odmawiać z wiarą Credo znaczy wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy (KKK 197). Sięgnij do treści Credo i zastanów się, czy rzeczywiście w takiego Boga wierzysz? Czy z czymś się nie zgadzasz albo masz trudność, by to przyjąć?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, kim jest dla Ciebie. Jeśli któraś treść z Credo jest dla Ciebie trudna, by ją wyznawać, powiedz Mu o tym szczerze. Proś Ducha Świętego, by pomógł Ci uwierzyć w Boga w całej prawdzie, zgodnie z wielowiekową nauką Kościoła. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.