30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 4 / Wierzę w apostolski Kościół / konferencja 5

oprac. Maciej Chlebanowski

KONFERENCJA NA ZAKOŃCZENIE – posłuchaj konferencji


wersja wideo: