30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 4 / Wierzę w apostolski Kościół / dzień 20

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który jest misyjny: J 15, 15-17

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa patrzącego z miłością na swoich uczniów, zobacz siebie wśród nich.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę zobaczenia swojej misji w ramach misyjnego Kościoła.


1. „Już was nie nazywam sługami […]” Sługa to ktoś, kto wypełnia swoje obowiązki, ale jemu nie powierza się tajemnic. W takiej relacji nie ma zaufania. Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi, a to oznacza, że nam wierzy i ufa. Jak się z tym czujesz? Czy Ty również Mu ufasz i dzielisz się z Nim swoim życiem?

2. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem […]” Zostaliśmy wybrani przez Jezusa do relacji przyjaźni i zaufania, a jej owocem jest miłość, którą mamy nieść dalej. Jesteśmy wybrani i umiłowani, a to oznacza wielkie obdarowanie. Na ile jesteś świadomy(-ma) otrzymanego daru? Co zamierzasz z nim zrobić?

3. „[…] o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” Imię Jezus oznacza Pan zbawia. Jezus to Emmanuel – Bóg z nami. Imię Jezus jest nośnikiem Bożej obecności i mocy. Prosząc w Jego imię, wyznajemy naszą wiarę i miłość, której Ojciec nie odmówi. Jeśli zachowamy miłość wzajemną, tak jak przykazał nam Jezus, będziemy zawsze gotowi do przynoszenia owocu. Czy Twoje życie przynosi owoce miłości?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, co zobaczyłeś(-łaś) na tej medytacji, do czego Cię dzisiaj zaprasza. Możesz też podziękować za całe rekolekcje i prosić o dalsze pogłębianie wiary w Kościół Chrystusowy.