30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 1 / Wierzę w jeden Kościół / konferencja

oprac. o. Dariusz Michalski SJ

NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI – posłuchaj konferencji


wersja wideo: