30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 4 / Wierzę w apostolski Kościół / dzień 19

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który przekazuje władzę Chrystusa przez sukcesję apostolską: J 21, 15-17

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?». Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?». Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że Jezus siedzi z apostołami przy ognisku. Wczuj się w atmosferę radości, przyjaźni, wspólnoty. Posłuchaj rozmowy Jezusa z Piotrem – zwróć uwagę nie tylko na wypowiadane słowa, ale również ton wypowiedzi. Popatrz na twarze i malujące się na nich uczucia.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę przyjęcia posłania Jezusa i rozeznanie, do czego Jezus Cię posyła.


1. „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Kościół od początku był wspólnotą uczniów, wspólnotą apostołów, wspólnotą stołu. Ważne w życiu apostołów chwile często miały miejsce podczas posiłków. Tak jest i tutaj. Tak jest i dzisiaj. I my w ważnych dla nas chwilach gromadzimy się wokół stołu eucharystycznego. Odczuj wyjątkowość i podniosłość tej chwili. Posłuchaj, jak oficjalnie Jezus zwraca się do Piotra. Nie można mieć wątpliwości, że za chwilę padną wyjątkowe słowa. Jak rozumiesz pytanie skierowane do Piotra? Co ono znaczy w kontekście zdrady apostoła, który zawiódł w chwili próby? Także Ciebie Jezus pyta dzisiaj kolejny raz: Czy chcesz mi dalej służyć? Czy tego pragniesz? Jak odpowiesz Jezusowi?

2. „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.” Piotr wie, że jego słowa, zapewnienia są kruche. Dlatego odwołuje się do wiedzy Jezusa. Wierzy, że On najlepiej zna jego serce, myśli, pragnienia. Trzykrotnie zadane pytanie zapewne pozwoliło Piotrowi wejrzeć głębiej w swoje serce, poczuć mocniej pragnienie służenia Jezusowi, a równocześnie przyjąć postawę pokory. Wie, że miłość może w nim rozpalić tylko Bóg. Jaka jest Twoja wiara w to, że Bóg Cię zna najlepiej? Że wie o Tobie wszystko? Że jeśli Cię pyta, czy Go miłujesz i posyła, to może sprawić, że mimo ograniczeń, błędów, upadków wypełnisz Jego powołanie?

3. „Paś owce moje!” Każda Eucharystia kończy się posłaniem. Bóg posyła Cię, abyś napełniony(-na) Jego Duchem, przeniknięty(-ta) Jego miłością niósł pokój, nadzieję, radość wszędzie tam, gdzie jesteś – do bliskich, współpracowników, sąsiadów… Przez chrzest jesteś włączony(-na) w apostolstwo Chrystusa. Jak podejmujesz to zadanie?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o wszystkich poruszeniach, poproś o odwagę i łaskę rozeznania. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.