30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 4 / Wierzę w apostolski Kościół / dzień 18

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który zachowuje nieomylną prawdę: J 14, 15-21

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie ludzi będących w bliskiej relacji, którzy muszą na pewien czas się rozstać. Zobacz ich pożegnanie i rodzącą się w ich sercach tęsknotę. Już w tym momencie myślą o ponownym spotkaniu.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę odkrycia, że Duch Boży jest Prawdą, która wyzwala, oraz źródłem zaufania Stwórcy.


1. „[…] Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy […]” Bóg w dniu Pięćdziesiątnicy udziela Ducha apostołom i Maryi oraz kształtującemu się Kościołowi. Udziela Go przez wieki ludziom w sakramentach – szczególnie chrztu i bierzmowania. Mimo że Duch Święty jest i działa, nie jest łatwo zanurzonemu w świecie człowiekowi pojąć Bożą Prawdę. Maryja, która jest tak blisko Jezusa, uczy nas, jak się na tę Prawdę otwierać, zachowywać ją w sercu i rozważać. W jaki sposób Ty poznajesz Boga, Jego spojrzenie na świat? Jak Bóg objawia prawdę w Kościele?

2. „Nie zostawię was sierotami […]” Bóg jest, mówi o sobie: Jestem, który Jestem. Taka jest prawda o Nim. Jest blisko Ciebie i mnie. W sposób szczególny jest obecny w Kościele – w sakramentach. Jest obecny w Eucharystii, kiedy możesz Go nawet dotknąć. Jak Bóg jest obecny w Twoim życiu? Gdzie Go spotykasz?

3. „Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.” Pan Jezus wskazuje, że pierwsze przykazanie brzmi: Słuchaj… Będziesz miłował… Bóg zaprasza nas do relacji miłości, by była ona dla nas najważniejszym odniesieniem i drogowskazem w życiu. Czy słyszałeś(-łaś) już, że Bóg kocha Cię do szaleństwa? Przypomnij sobie te sytuacje, w których tego doświadczyłeś(-łaś). Jak relacje, w których jesteś, wspólnoty, które tworzysz, zbliżają Cię do prawdy, że Bóg jest dobry, że jest Miłością?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o swoich poruszeniach w sercu, o pragnieniach, które pojawiły się w Tobie. Wyraź też swoje obawy, jeśli je masz. Bądź szczery ze swoim Przyjacielem. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.