30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 4 / Wierzę w apostolski Kościół / dzień 17

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który jest niezniszczalny: Mt 16, 18-19

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie scenę spotkania Jezusa z Piotrem. Popatrz na Piotra, który jeszcze nie uświadamia sobie, jakim zaufaniem obdarzył go Jezus – jego Mistrz i jaka na nim spoczywa odpowiedzialność.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę zaufania Bogu, który Cię umacnia, kiedy wypełniasz Jego posłannictwo.


1. „Ty jesteś Piotr, czyli Skała […]” Jezus mógł wybrać jako fundament dla swojego Kościoła wielu innych ludzi, może bardziej wpływowych i uzdolnionych z ludzkiego punktu widzenia. Piotr rzeczywiście może wydawać się zbyt chwiejny, aby być Opoką. Jednak to nie Piotr będzie budował Kościół. Chrystus będzie go budował na Piotrze. Szczerość wyznania jest ważniejsza niż kondycja wyznawcy. Bezpieczeństwo i trwałość Kościoła zależą od mocy Tego, którego wyznaje. Na jakim fundamencie budujesz swoje życie? Dla kogo Ty jestem „skałą”?

2. „[…] zbuduję Kościół mój […]” Kościół to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Kościół to my wszyscy – wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa. Na jego rzeczywistość składają się świętość Boga, który przez Ducha Świętego kieruje i prowadzi swój Kościół oraz grzeszność jego członków. Kościół jest silny i przetrwa wszystkie burze, dlatego że Jego prawdziwą Skałą i fundamentem jest sam Chrystus. Na ile ufasz w Boże prowadzenie Kościoła?

3. „[…] cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie […]” Spojrzenie na Piotra, który przejmuje odpowiedzialność za Kościół, pozwala nam zrozumieć odpowiedzialność, jaka spoczywa w rękach papieża. Papież przez wybór na Stolicę Piotrową nie otrzymał łaski, aby nagle stać się bohaterem. Jak każdy z nas może popełnić grzech, ale droga, którą ukazuje przez swe pouczenia, jest oparta na Ewangelii. Każdy, kto nią wędruje, przekona się, że jest niezawodna. Przekaz prawdy w Kościele dokonuje się drogą zawierzenia autorytetowi, w który Bóg wyposażył Piotra i jego następców. Spokojne może być serce tego, kto to odkrył. Czy i Ty możesz to potwierdzić?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, co poruszyło Cię na modlitwie, podziękuj za prowadzenie. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.