30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 4 / Wierzę w apostolski Kościół / dzień 16

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który ma trwałe fundamenty: Łk 6, 12-16

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa, który przywołuje swoich uczniów, a wśród nich Ciebie. Powołując apostołów, wymawia też Twoje imię.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę odkrywania tego, do czego jesteś powołany.


1. „W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga.” Decyzja, działanie, rezultat. Jezus podjął decyzję o osobistym spotkaniu na modlitwie z Bogiem przed ważnym wyborem, jakim było powołanie dwunastu apostołów. Zastanów się nad tym, kogo zapraszasz do rozmowy przed ważnymi wydarzeniami w swoim życiu? Kogo pytasz o radę? Jak podejmujesz decyzje?

2. „Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał […]” Każdy apostoł ma swoją historię, zasoby, ale też braki. Bez względu na wszystko Jezus wybrał też Ciebie, powołał do życia i pełnienia różnych życiowych zadań – również do bycia apostołem. Do czego Bóg już Cię zaprosił Cię? W co powinieneś się angażować ze względu na swoje powołanie, życiową rolę? Jakie masz do tego narzędzia, zdolności?

3. „[…] wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami […]” Jezus nie powołał jednego apostoła, tylko kilkunastu, tworząc wspólnotę ludzi z różnymi talentami, by wzajemnie wspierali się i ubogacali. Nasz Stworzyciel wie dobrze, że we wspólnocie jesteśmy w stanie zrobić więcej. Inni ludzie pomagają nam w rozwoju i kształtowaniu wiary. Czy masz w swoim otoczeniu osoby, które pomagają Ci zbliżać się do Boga, podtrzymują Cię w chwilach upadku?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o swoich poruszeniach w sercu, o pragnieniach, które pojawiły się w Tobie. Wyraź też swoje obawy, lęki, niejasności, jeśli je masz. Bądź szczery ze swoim Przyjacielem. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.