30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 3 / Wierzę w powszechny Kościół / dzień 15

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który obejmuje wszystkie czasy: Mt 28, 17-20

A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że uczniowie są znowu w Galilei, a przed nimi stoi już nie tylko Nauczyciel, z którym żyli, jedli i rozmawiali, ale Zmartwychwstały. Wsłuchaj się w słowa, które przekazuje apostołom.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę stanięcia w prawdzie i zobaczenia, czym jest dla Ciebie testament Jezusa?


1. „Niektórzy jednak wątpili.” Uczniowie udają się na wzgórze w Galilei. Mimo że czynią to w zaufaniu i posłuszeństwie Jezusowi, powątpiewają w słuszność tego zadania. Jakże podobni do nich jesteśmy. Ufnie przyjmujemy Dobrą Nowinę, ale w codziennych trudach i przeciwnościach zapominamy o nauce Zmartwychwstałego, gubimy się, wątpimy. Jakim świadkiem Jezusa jesteś?

2. „Idźcie więc i nauczajcie […]” Najlepsza nauka opiera się na przykładach. Czy inni, patrząc na Ciebie i Twoje życie, zbliżają się do Jezusa, umacniają w wierze i nadziei, bardziej kochają?

3. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni […]” Jezus jest cały czas obecny w naszym życiu i działa! Nie postępuje zawsze po naszej myśli, bo wie, co jest dla nas dobre, co ostatecznie doprowadzi nas do zbawienia. Jest Mądrością i widzi nas i nasze życie z dużo szerszej perspektywy niż my sami. Czy potrafisz Mu zaufać i patrzeć na trudne wydarzenia w świetle Ewangelii?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co dotknęło Cię na tej modlitwie. Możesz dziękować, prosić, przepraszać, mówić o tym, co było trudne i o tym, co Cię ucieszyło. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.