30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 3 / Wierzę w powszechny Kościół / dzień 14

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który zwraca się do wszystkich ludzi: Kol 3, 11-17

A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że siedzisz z Jezusem w spokojnym miejscu, gdzie macie dobre warunki do rozmowy i czujecie się swobodnie.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę uporządkowania trudnej dla Ciebie relacji.


1. „[…] znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!” W rodzinie, wśród przyjaciół, w pracy, we wspólnocie budujemy różne relacje. Niektóre z nich są łatwiejsze, przyjemniejsze, inne zdecydowanie trudniejsze, czasami wręcz takie, w których nie chcemy w ogóle funkcjonować. Przywołaj w myśli różne osoby, z którymi tworzysz ważne dla Ciebie więzi. Zatrzymaj się na swoich uczuciach i poruszeniach, które towarzyszą tym rozmyślaniom. Przyjrzyj się dzisiaj szczególnie osobie, wobec której masz teraz w sercu jakiś żal. Jaka jest Twoja gotowość do wybaczenia? Czego potrzebujesz w tej sytuacji dla siebie? Jeśli nie wiesz, zapytaj o to Jezusa.

2. „Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!” Św. Paweł wskazuje na Chrystusa jako Tego, który potrafił przebaczać swoim wrogom i modlić się za nich, który tworzył więzi doskonałej miłości również z tymi, którzy Go skrzywdzili. Na ile jesteś gotowy(-wa) czerpać wzór z Jezusa? Co to dla Ciebie oznacza? Czy potrafisz pragnąć pokoju i doświadczenia wdzięczności, niezależnie od tego, jak wielkie cierpienie przeżywasz? Popatrz na siebie z delikatnością i wyrozumiałością – odpowiedź na to pytanie może być w Twoim sercu bardzo różna. Chodzi o to, byś powiedział Jezusowi, co naprawdę czujesz.

3. „I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa […]” Jeśli wszystkie Twoje działania i słowa mają być w imię Jezusa, to jak myślisz, jakie powinny być? Jeśli chcesz, zapytaj o to Jezusa. Co by Ci powiedział? Porozmawiajcie wspólnie o tym, co jest Ci obecnie potrzebne.


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o swoich poruszeniach w sercu, o pragnieniach, które pojawiły się w Tobie. Wyraź też swoje obawy, lęki, niejasności, jeśli je masz. Bądź szczery ze swoim Przyjacielem. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.