30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 3 / Wierzę w powszechny Kościół / dzień 12

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który nosi w sobie pełnię środków zbawienia i rozdziela je: J 17, 1-8

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa, który podnosi oczy ku niebu i w skupieniu modli się do Ojca.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę wiary, że jesteśmy powołani do życia wiecznego, a naszą ojczyzną jest Niebo.


1. „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” Jezus pragnie obdarować życiem wiecznym każdego człowieka. Drogą do zbawienia jest poznanie Boga i przyjęcie Jego nauki. Czy wierzysz w to, że Twoją ojczyzną jest Niebo? W jaki sposób troszczysz się o zbawienie swoje i innych ludzi?

2. „Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli […]” Kościół daje wiele sposobów, które pomagają lepiej poznać Boga: modlitwa, sakramenty święte, czytanie Pisma Świętego, udział w rekolekcjach itp. Aby przyjąć Słowo Boże, trzeba najpierw je usłyszeć i rozważyć. Czy w swojej codzienności znajdujesz czas, aby się zatrzymać i posłuchać Jezusa? Ile czasu poświęcasz na modlitwę i czytanie Pisma Świętego?

3. „Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.” Droga do zbawienia to także wypełnianie woli Bożej w naszej codzienności. Twoje dzieło do wykonania to Twoja praca, obowiązki domowe, posługa we wspólnocie, ludzie, do których Cię Bóg posyła. Czy masz świadomość, że wypełniając swoje codzienne zadania z miłością, możesz chwalić Boga i zbliżać się do zbawienia?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o swoich pragnieniach i poruszeniach, które zrodziły się podczas medytacji. Podziękuj Mu za obietnicę życia wiecznego. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.