30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 3 / Wierzę w powszechny Kościół / dzień 11

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który głosi całość wiary: Kol 2, 6-12

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że chcesz zbudować dom na gotowym fundamencie. Zobacz jego umocnienie. Uświadom sobie, jak ważny jest dobry fundament dla stabilności całego budynku.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę jedności z Jezusem i Kościołem – Jego Ciałem.


1. „Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie […]” Słuchanie to pierwszy poziom przyjęcia nauczania. Możesz wejść na kolejny: zaprosić Jezusa do swojego życia i szukać bliskości z Nim, wierzyć Mu i ufać coraz bardziej. Czy zauważasz, że Twoja wiara zmienia się na przestrzeni czasu? Na czym polega ta zmiana?

2. „W Nim bowiem mieszka cała Pełnia […]” Może myślisz sobie, że Jezus – tak, ale Kościół…? Tymczasem nasz Zbawiciel zadbał o kontynuację swojej misji właśnie w Kościele. Jego pomysł jest doskonały. Będąc w Kościele i przekazując wiarę, uczestniczysz w Boskim Ciele Jezusa, które w ten sposób żyje i działa w świecie. Jak Kościół kontynuuje misję Jezusa? Jak to wpływa na Twoje życie?

3. „[…] razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.” Wchodząc w Kościół przez chrzest, dostąpiłeś łaski obmycia z grzechu oraz masz zapewniony udział w planie zbawienia dzięki mocy Boga, który wskrzesił Jezusa. Czy jest w Tobie wdzięczność za dar chrztu oraz wszystkie łaski, które w ten sposób otrzymałeś?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co poruszyło Twoje serce na tej medytacji. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.