30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 3 / Wierzę w powszechny Kościół / konferencja 3

oprac. o. Dariusz Michalski SJ

WIERZĘ W POWSZECHNY KOŚCIÓŁ – posłuchaj konferencji


wersja wideo: