22 marca 2023
fot. organizator

Winda – rekolekcje dla osób z niepeł­nospraw­nością ruchową

Katarzyna Czarnecka, WŻCh Warszawa

„Serce Jezusa – dobroci i miłości pełne”


Rekolekcje odbędą się w terminie 28 sierpnia – 2 września 2023 r.
prowadzący: s. Renata Ryszkowska RSCJ i o. Wacław Oszajca SJ

Kontakt: winda.rekolekcje@gmail.com
Zapisy na stronie www.eccc.pl

Organizator: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Warszawie / Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC), w Warszawie-Falenicy.

 

Dla kogo?
Rekolekcje przeznaczone są dla osób chorych, niepełnosprawnych fizycznie, choć sprawnych umysłowo, które nie mogą pojechać do domów rekolekcyjnych, a bardzo potrzebują duchowego wsparcia i pomocy w odczytaniu Bożego planu w ich życiu. Chorymi opiekują się wolontariusze, którzy też odprawiają swoje rekolekcje.

Nasze rekolekcje zachowują najważniejsze elementy metody Ćwiczeń Duchowych – milczenie, medytacje, adoracja, rozmowy indywidualne z kierownikiem duchowym. Dostosowanie do możliwości osób chorych to mniej medytacji – tylko dwie, trzecia dla chętnych. Jest więcej czasu na odpoczynek. Milczenie nie jest absolutne, raczej jest to wyciszenie. Nie ma żadnych rozmów poza koniecznymi między chorym a opiekunem, które są ograniczone do niezbędnego minimum. Posiłki też są w milczeniu.

Ponieważ co roku przyjeżdżają nowe osoby nie ma tu kontynuacji kolejnych tygodni, jak w domach rekolekcyjnych, zasadniczo jest to poszerzony Fundament. Istnieje możliwość indywidualnego prowadzenia.

Opiekunowie
Żeby rekolekcje mogły się odbyć, osoby niepełnosprawne muszą mieć opiekunów. Potrzebna jest pomoc w czynnościach życiowych – myciu, ubieraniu się, czasem karmieniu, pchanie wózka. Nie potrzeba specjalnego przygotowania ani doświadczenia, wystarczy dobra wola, chęć pomocy drugiemu człowiekowi i otwartość na tego człowieka. Uczestnicy naszych rekolekcji to, oczywiście, osoby sprawne umysłowo, więc same powiedzą co i jak trzeba zrobić. Każdy opiekun ma swojego podopiecznego przez cały czas rekolekcji. Organizujemy też małe szkolenie odnośnie podstawowych zasad pomocy osobie niepełnosprawnej.

Hasło naszych rekolekcji to „Winda”. Bo mają pomóc tym, którym trudno jest chodzić, wznieść się ku Bogu. Jak pisała święta Teresa z Lisieux: „[…] teraz nie wymaga już wysiłku wchodzenie po stopniach schodów, u ludzi bogatych z powodzeniem zastępuje je winda. Ja także chciałabym znaleźć windę, aby wznieść się aż do Jezusa, gdyż jestem za mała, żeby wspinać się po stromych schodach doskonałości.”

Udział w tych rekolekcjach może być okazją do wzbogacenia doświadczenia drogi duchowego rozwoju, natychmiastową weryfikacją gotowości do „uczynienia czegoś dla Jezusa”, który jest obok, w potrzebującym pomocy bracie…

Zapraszamy!

Tagi: