21 listopada 2022
fot. materiały wydawcy

„Manreza” – kilka słów o kwartalniku

Dorota Chlebio-Abed, WŻCh Trójmiasto

„Manreza” to kwartalnik poświęcony duchowości ignacjańskiej, wydawany od 2020 roku przez jezuickie wydawnictwo RHETOS. Nazwa odnosi się do hiszpańskiej miejscowości Manresa, gdzie św. Ignacy napisał Ćwiczenia Duchowe. Stanowią one podstawę duchowości ignacjańskiej i rekolekcji udzielanych do dziś przez jezuitów. Kwartalnik pozwala czytelnikowi poznać tę duchowość, nauczyć się rozeznawania duchowego i codziennego życia opartego na żywej i konkretnej relacji z Bogiem.

Co znajdziemy w środku?

Każdy numer przedstawia treści skupione wokół jednego wiodącego tematu, który pojawia się zawsze na okładce. Nie znajdziemy tu newsów czy stałych działów. Temat jest rozłożony na szereg artykułów, z których każdy kończy się rozważaniem, medytacją lub zadaniem dla czytelnika. Autorzy (w większości jezuici) zadbali, aby treść była napisana językiem przystępnym, a dla osób niezaznajomionych z duchowością ignacjańską przygotowali wyjaśnienia i odsyłacze do stosownych konferencji. Atutem są również zamieszczone w tekstach przypisy bibliograficzne, które umożliwiają zainteresowanym pogłębienie tematu. Otrzymujemy sporą dawkę wiedzy na interesujący nas temat oraz narzędzia, które zachęcają do wypróbowania duchowości ignacjańskiej w codzienności.

Przy okazji wspomnę, że na stronie kwartalnika manreza.pl/media/ dwa razy w tygodniu są transmitowane medytacje prowadzone on-line. Jest to świetny sposób na naukę tej metody modlitwy.

Gdzie kupić?

„Manreza” jest dostępna w parafiach jezuickich i domach rekolekcyjnych. Najłatwiej zamówić ją na stronach manreza.pl lub wydawnictwa RHETOS. Dostępne są pojedyncze numery i prenumerata. Wszystkie numery są także osiągalne w bardzo wygodnej wersji elektronicznej (czytniki, komputer, smartfon, formaty epub, mobi, pdf).

Przegląd tematów:

Do tej pory, przez kolejne trzy lata, ukazujące się numery poświęcone były powołaniu człowieka, walce duchowej i pokusie, a także rozeznawaniu duchowemu.  W 2020 roku pierwszy numer ukazał się pod tytułem Szukać i znajdować Boga we wszystkim, następne: Cel, dla którego żyjemy, Święta wolnośćWięcej kochać, lepiej służyć. W kolejnym, 2021 roku, pierwszy numer dotyczył taktyki złego ducha, następny walki duchowej, trzeci grzechu, sumienia i spowiedzi, a ostatni ukazał się pod tytułem Pokusa czy natchnienie?

Rok 2022 rozpoczął numer o Rozeznawaniu pragnienia, kolejne to Trudności duchowe, Doświadczyć Boga, a najnowszy, czyli 4/2022 dotyczy Naśladowania Chrystusa. Z zapowiedzi kolejnego numeru dowiadujemy się, że znajdziemy w nim treści związane z modlitwą – teksty o metodzie medytacji ignacjańskiej, kontemplacji, rozważaniu i znaczeniu wyobraźni.


strona pisma: http://manreza.pl/
medytacja prowadzona: http://manreza.pl/media/