Portal o medytacji ignacjańskiej

Startujemy!

Aktualności więcej >>

O rozproszeniach inaczej

Rozproszenia na modlitwie nie są ani dobre, ani złe. Myśli niezwiązane z treścią modlitwy i problemy ze skupieniem są naturalną częścią modlitwy. Osoby, które medytują, często bardzo […]

Winda – rekolekcje dla osób z niepeł­nospraw­nością ruchową

Poszukiwani są również wolontariusze. Szczegóły i zapisy w artykule.

Jak zorganizować sobie medytację?

Medytować możemy sami w domu. Tutaj jednak wszystko zależy od nas. Przyjrzyjmy się temu, co nam pomaga lub przeszkadza podczas medytacji.

Relacje uczestników więcej >>

Bóg mówi do mnie przez swoje Słowo

Moja fascynacja duchowością ignacjańską nie pojawiła się od razu. Pragnienie pojechania na rekolekcje zamknięte dojrzewało we mnie kilkanaście lat. Na rekolekcjach dla studentów usłyszałam świadectwo […]

Kocham cię taką, jaką jesteś!

Moja relacja z Panem Bogiem bywa różna: czasem lepsza, częściej gorsza. Przeważają w niej bunt, awantury, upadki, poczucie kruchości i małości. I w tej mojej religijnej nędzy […]

Rozmowa z Ewą

Dwukrotnie uczestniczyłam w rekolekcjach internetowych: w 2020 roku z osobą towarzyszącą, a innym razem – samodzielnie. Doświadczenie odprawiania rekolekcji z osobą towarzyszącą oceniam lepiej. Spowodowały […]

Białystok: rekolekcje w życiu codziennym

Relacja z rekolekcji w życiu codziennym, zorganizowanych dla wspólnoty białostockiej, pod hasłem „Maryja naszą towarzyszką życia”.

Portal Medytuj SŁOWO jest projektem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (WŻCh).
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (ang. Christian Life Community, CLC) jest świeckim światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.


Copyright © 2023 WŻCh | Polityka prywatności | Wdrożenie: solmedia.pl